Video xxx ceplo charice and david archuleta dating

It-tieni taqsima tfisser aħjar l-għamla u t-tiswir ta’ kull kelma li għandha tinkiteb jew aħjar, il-morfoloġija tal-ilsien Malti u għalhekk tittratta l-għamliet tal-kliem Malti, in-nisel, it-tiswir u l-bini tal-kelma fil-Malti. Permezz ta’ dan ix-xogħol naqas sew it-taħwid li kien hawn fil-qasam tal-kitba bil-Malti li kien qed jagħmel ħsara kbira l-aktar fl-oqsma tat-tagħlim u tal-letteratura.

Fl-1845 insibu l-grammatika tal-Kanonku Fortunato Panzavecchia: Grammatica della Lingua Maltese u fl-1882 ix-Xirka Xemija ħarġet l-alfabett fonetiku tagħha li kien fih 29 ittra.

Dan l-alfabett kellu 33 ittra u l-għan ewlieni tiegħu kien li jħaffef il-proċess tat-tagħlim tal-kitba Taljana bil-Malti.

Dan l-alfabett kien ukoll iddaħħal fl-iskejjel fl-1850 mill-Kanonku Paolo Pullicino iżda ta’ min jgħid li dan l-alfabett ma kellux sisien lingwistiċi u xjentifiċi sodi.

Huwa bidel xi wħud minn dawn l-ittri fil-Grammatica della Lingua Maltese (1827).

Wara l-grammatika ta’ Vassalli nkitbu bosta grammatiki oħrajn, fosthom dik ta’ Francis Vella (1831).

Leave a Reply

  1. oliver nejad dating 05-Oct-2019 00:25

    cctrl=public,max-age=518400&quality=90&imagesource=IMLFOH&mark=1&watermark=0&width=422&height=315&filename=0355/1364355/1364355O1557532120.jpg" data-r-id="10" data-mn-id="" data-price-id="4" data-price="2.8" data-is-online="true" data-bio-page="/live-sex-chat/cam-girls/x Arie Lovex" data-freechaturl="" data-is-auto-play="false" data-is-room-full="False" data-no-wr="0" data-has-coupon="1" //i0.wlmediahub.com/imagesrv/imp_getimage?